Psychodiagnostika a poradenství pro dospělé

 • individuální terapie
 • pomoc s problémy různého druhu:
 • těžké životní situace.
 • dlouhodobé i krátkodobé problémy osobní, vztahové, stavy úzkosti, deprese, změny nálad
 • závislosti
 • emoční potíže
 • traumata
 • fobické a panické stavy
 • neurotické poruchy
 • posílení sebedůvěry a sebevědomí , sebepřijetí
 • psychosomatické potíže
 • zvládání stresu a nadměrného pracovního vytížení
 • osobní růst a rozvoj

Rozhovor vedený mezi terapeutem a klientem v empatickém prostředí, které zajišťuje maximální důvěru a bezpečí je cestou k postupnému odhalení příčin potíží a jejich souvislostí, jež často nejsou na první pohled zřejmé. Psychoterapie rozšíří sféru osobních možností, kladně ovlivní to, jak se cítíme a co děláme.

 

 

Kontakt

PhDr.Anna Černohorská Ordinace Vizovice:
Školní 790, 763 12 Vizovice
Mobil: 606 552 127
Ordinace Vsetín:
Smetanova 1244, 75501 Vsetín
Mobil: 606 552 127
cernohorska13@seznam.cz